Công ty cổ phần thương mại và hợp tác quốc tế Vietnam-Châu phi

Địa chỉ giao dịch: Số 99, ngõ 141 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: +84 888.666.269

Email: info@viaf.vn