1. Đôi nét về VIAF

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT NAM- CHÂU PHI

Công ty VIAF  được thành lập vào năm 2019. Là một trong những công ty tiên phong trong việc ứng dụng thương mại điện tử vào lĩnh vực tư vấn xúc tiến thương mại với cộng đồng các nước Châu Phi dưới sự bảo hộ của Đại sứ quán Angola tại Việt Nam.

Tầm nhìn

VIAF đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty xúc tiến thương mại Việt Nam được tôn trọng hàng đầu trong nước.

Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của VIAF.

Không chỉ đem những điều tốt đẹp đến cho khách hàng, VIAF còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình. Mỗi nhân viên đều có thể tự hào khi làm việc tại VIAF.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của VIAF là đem lại những giải pháp và dịch vụ tốt nhất nằm đáp những sự kỳ vọng của khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh lâu dài của họ.

Chúng tôi đánh giá sự thành công dựa trên cơ sở thành công của khách hàng và các đối tác liên quan. Sự thành công đó tất yếu phải dựa trên các yếu tố về chất lượng cao (dịch vụ với chuẩn mực quốc tế), tính hiệu quả, tư vấn và đưa các giải pháp với tiến độ thích hợp.

Giá trị cốt lõi

Sự Tôn Trọng
Tôn trọng chính quyền và cộng đồng, tôn trọng khách hàng và cổ đông tôn trọng đối tác và người lao động.

Sự Tin Cậy
Tính trung thực mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác. Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của VIAF.

Làm Việc Nhóm
Thấu hiểu giá trị của tinh thần làm việc nhóm luôn mang lại thành công. Động viên, khuyến khích, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.

2. Báo chí viết về VIAF

Báo Doanh nghiệp thương hiệu viết về VIAF   http://doanhnghiepthuonghieu.vn/ra-mat-cong-thong-tin-dien-tu-doanh-nghiep-viet-nam-angola.html

Báo Quốc tế nói về VIAF   https://baoquocte.vn/ra-mat-cong-thong-tin-dien-tu-doanh-nghiep-viet-nam-angola-95679.html

Báo Kinh tế môi trường viết về VIAF   https://kinhtemoitruong.vn/cong-thong-tin-dien-tu-mo-con-duong-dau-tu-vao-luc-dia-den-5228.html

 

Báo Petro Times viết về VIAF    https://petrotimes.vn/ra-mat-cong-thong-tin-dien-tu-doanh-nghiep-viet-nam-angola-539361.html

Báo Năng lượng sạch Việt Nam viết về VIAF    http://nangluongsachvietnam.vn/d6/vi-VN/news2/Ra-mat-Cong-thong-tin-dien-tu-doanh-nghiep-Viet-Nam-chau-Phi-6-173-3812

Trang Lilama 69-2 viết về VIAF     http://lilama69-2.com.vn/tin-tuc/Lilama-69-2-tham-gia-Cong-thong-tin-dien-tu-doanh-nghiep-Viet-Nam-Chau/616.aspx