1. Mục đích

  • - Xác định danh tính khách hàng và là điều kiện áp dụng phương thức thanh toán trả sau.
  • - Khuyến khích khách hàng trở thành thành viên lâu dài, hưởng các chương trình ưu đãi, tích điểm và tích lũy lịch sử giao dịch.

2. Các hình thức định danh khách hàng

  • A. Định danh thông thường

    • Doanh nghiệp đăng ký tài khoản trên website VIAF.
  • B. Định danh đặc biệt

    • Khách hàng đã từng giao dịch thành công hoặc sử dụng những dịch vụ của VIAF áp dụng đối với các khách hàng đăng ký đầy đủ thông tin cá nhân trong các hệ thống quản lý dữ liệu của VIAF bao gồm email và số điện thoại.