Một doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng gỗ từ Việt Nam.

Doanh nghiệp Úc cần nhập khẩu mặt hàng gỗ từ Việt Nam

 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc:

Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021

Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au