Công ty trung gian của Áo tìm kiếm nhà sản xuất Thermoforming yogurt cup với số lượng lớn (70 triệu cốc loại 1 lít và 340 triệu cốc thường hàng năm).

Công ty trung gian của Áo tìm kiếm nhà sản xuất Thermoforming yogurt cup

 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với :

Thương vụ Việt Nam tại Áo

Email: at@moit.gov.vntrade@vietnamembassy.at

Tel: +43 1 367 1759 / +43 699 120 88 444.