Trung Tâm XTTM Việt Nam tại New York (Vietrade New York) có đối tác muốn nhập khẩu dầu ngô (Corn oil).

Công ty tại Mỹ muốn nhập khẩu dầu ngô (Corn Oil)

 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp, liên hệ:

580 FIFTH AVE, NEW YORK, NY 10036

TEL: +1212868 2686/212 868 2688

EMAIL: vietradenyvietrade-newyork.org/dungat@moit.gov.vn