Trung Tâm XTTM Việt Nam tại New York (Vietrade New York) có đối tác muốn nhập khẩu các sản phẩm: Tunafish, Sardine, Octopus

Công ty tại Mỹ muốn nhập khẩu các sản phẩm: Tunafish, Sardine, Octopus

 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm xin liên hệ với Vietrade New York theo địa chỉ dưới đây:

580 Fifth Ave, New York, NY 10036, USA.

Tel: +1 212 868 2686/ 212 868 2688

Email: vietradeny@vietrade-newyork.orgdungat@moit.gov.vn

Khi liên hệ với chúng tôi, xin quý doanh nghiệp gửi kèm compny profile.