Trung Tâm XTTM Việt Nam tại New York (Vietrade New York) có đối tác muốn nhập khẩu cà phê Việt Nam.

Công ty tại Mỹ muốn nhập khẩu cà phê Việt Nam

 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp, liên hệ:

580 FIFTH AVE, SUIT 425, NEW YORK, NY 10036,USA

TEL: +1 212 868 2686/ 212 868 2688

EMAIL: vietradeny@vietrade-newyork.org