Công ty cộng đồng người Việt tại Áo đang tìm kiếm nhà sản than nén viên 3mm (để phục vụ ống lọc gió).

Công ty cộng đồng người Việt ở Áo tìm kiếm nhà sản xuất than nén viên 3mm

 

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với :

Thương vụ Việt Nam tại Áo

Email: at@moit.gov.vn

Tel: +43 699 120 88 444.