Công ty cộng đồng người Việt tại Áo đang tìm kiếm nhà sản xuất hạt mùn nén gỗ (để sản xuất pallet gỗ) từ gỗ, tre hoặc các nguyên liệu tương tự.

Công ty cộng đồng người Việt ở Áo tìm kiếm nhà sản xuất hạt mùn nén gỗ (để sản xuất pallet gỗ)

 

Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với :

Thương vụ Việt Nam tại Áo

Email: at@moit.gov.vn

Tel: +43 699 120 88 444.